Welkom

Afbeeldingen

Artikelen

Significance Betekenis

Probono

Contact

Ondersteuning

VH Forum - House VH Forum - Huis
& Genealogie

Links Links

Bookshelf Boekenplank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De VHHHF begon in 2005 toen lokale burgers verzameld om de verslechtering van de Jan Van Hoesen Huis (c 1740) in Claverack township, NY adres. The house was abandoned in the 1960s when the land it occupies was acquired by a local businessman who then developed the adjoining fields into a mobile home park. Het huis werd verlaten in de jaren 1960 toen het land het bezet werd overgenomen door een lokale zakenman die dan de aangrenzende velden ontwikkeld tot een stacaravan park. Since then the house has remained undisturbed at the edge of this new community. Sindsdien is het huis is gebleven ongestoord aan de rand van deze nieuwe gemeenschap.

Although the house's metal roof and brick walls have protected the building's integrity, in the past decade deterioration has accelerated - especially in mortar joints and footings. Hoewel het huis van de metalen dak-en bakstenen muren hebben beschermd van het gebouw de integriteit, heeft in het afgelopen decennium een ​​versnelde verslechtering van - met name in mortel gewrichten en funderingen. VHHHF is working with the property owner to reach the best solution for the preservation of the house. VHHHF werkt samen met de eigenaar om de beste oplossing te komen voor het behoud van het huis. The owner is allowing VHHHF access to the structure for ongoing study. De eigenaar is zodat VHHHF de toegang tot de structuur voor de lopende studie. Concurrently, we are building our 501(c)(3) not-for-profit organization to prepare for the long-term preservation of this unique building. Tegelijkertijd bouwen we onze 501 (c) (3) not-for-profit organisatie voor te bereiden op de lange termijn behoud van dit unieke gebouw.

I am especially pleased to note that the Van Hoesen House was selected by the Preservation League of New York State for inclusion on its 2009 "Seven To Save'" in honor of New York State's Quadricentennial Celebration. Ik ben bijzonder verheugd dat de Van Hoesen House werd geselecteerd door de Preservation League van de staat New York voor opname op de 2009 "Seven To Save '" ter ere van Quadricentennial Celebration New York staat. We thank you for your interest and would greatly appreciate your support. Wij danken u voor uw interesse en zou het zeer op prijs stellen uw steun.

Ed Klingler, President Ed Klingler, Voorzitter
Van Hoesen House Historical Foundation Van Hoesen House Historical Foundation

(English translation of this page / Engelse vertaling van deze bladzijde))